Privacy Statement

De nieuwe wetgeving, de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), is sinds 25 mei 2018 actief en heeft invloed op alle bedrijven en instellingen welke persoonlijke gegevens van medewerkers, leden of klanten bezitten en beheren. Ik heb deze Privacy Statement opgesteld om inzicht te geven in de wijze waarop ik met uw persoonsgegevens omga. DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP vertrouwt erop je hiermee juist en volledig te hebben geïnformeerd.

Persoonsgegevens verwerken

DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP kan persoonsgegevens van je verwerken, doordat je gebruikt maakt van de diensten van DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP en/of omdat je deze zelf verstrekt hebt bij:

  • het aanmelden voor de nieuwsbrief
  • het vragen van advies
  • het geven van een opdracht (tuinontwerp, beplantingsplan, etc.)

DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • voor -en achternaam
  • bedrijfsnaam
  • adresgegevens
  • postadresgegevens
  • telefoonnummer
  • e-mail
  • ip-adres

 Waarom heeft DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP gegevens nodig?

DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP gebruikt jouw gegevens voor eigen (administratieve) doeleinden en kan je via (digitale) berichtgeving informeren over nieuws en eigen activiteiten.

DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren, waarvoor deze zijn verzameld en/of worden gebruikt.

Inzicht in webbezoek

Op de website https://www.dezeeuwtuinenlandschap.nl worden automatisch algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek -en klikgedrag op de website van https://www.dezeeuwtuinenlandschap.nl. DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zoveel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Cookies

Op deze website wordt gebruik gemaakt van cookies om het online gebruiksgemak te vergroten en om na te gaan hoe bezoekers de website gebruiken. Zo kan ik op basis daarvan de kwaliteit van onze diensten verbeteren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Deze website heeft geen mogelijkheid tot een Opt-in (een actieve registratie van jouw toestemming om deze gegevens te beheren). Hierdoor ben ik genoodzaakt een automatische Opt-In te hanteren: Ik gaan er vanuit dat je instemt met deze Privacy Statement.

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@dezeeuwtuinenlandschap.nl. DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek reageren.

Klacht indienen

Indien je er met DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP niet uitkomt kun je hierover een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Op https://autoriteitpersoonsgegevens.nl vind je daarvoor de benodigde informatie.

Beveiligen

DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

De website van DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP maakt gebruik van een betrouwbaar SSL certificaat om te borgen dat jouw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien je meer informatie wenst over de beveiliging van de door DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP verzamelde gegevens, neem dan contact met DE ZEEUW TUIN EN LANDSCHAP via info@dezeeuwtuinenlandschap.nl.

This website is using cookies to improve the user-friendliness. You agree by using the website further.